tisdag 13 december 2016

Så var det dags för en lite uppdatering igen! Nu är alla betyg satta, eleverna får med sig betygen hem på avslutningen. Tänk på att vi jobbar mot 9:ans mål, så därför är det vanligt att betygen är lite lägre än vårterminen i 6:an.

De lektioner som är kvar jobbar eleverna mycket med att utvärdera terminen och sin insats i de olika ämnena. Detta blir grunden till de presentationer som de ska visa upp under utvecklingssamtalen i början av vårterminen.

Skolavslutningen är tisdagen den 20/12 mellan 8.20-10.00. För de elever som åker skolskjuts går bussarna ca 10.30-10.45.

Skolstarten efter jul är tisdagen den 10/1, mellan kl 8.20-14.00. Då har vi en klassföreståndardag, vi har hand om klassen hela dagen (undantaget praktiska ämnen) och jobbar med att förbereda utvecklingssamtalen. Eleverna gör färdigt presentationerna om sig själva och ämnena, som de visar upp under de elevledda utvecklingssamtalen.

Utvecklingssamtalen kommer att vara i matsalen torsdagen den 26/1 och tisdagen den 31/1. Inbjudan kommer i början av terminen!

Vi önskar er alla en riktigt härlig jul! / Elin och Madde

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar